RCA

RCA

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Categoriile de persoane pasibile de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
1. Persoanele fizice și persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să se asigure pentru cazuri de raspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
2. Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate dacă:
- sînt asigurate în conformitate cu Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”;
- posedă documente internaționale de asigurare valabile în Republica Moldova.

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligația de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:
- atît în timpul deplasării, cît și în timpul staționării autovehiculului;
- în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau atașelor;
- produse de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost echipat autovehiculul;
- ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanțelor, materialelor sau obiectelor transportate;
- la urcarea în autovehicul și la coborîrea din el.

Asiguratul nu poartă răspundere civilă auto dacă accidentul a avut loc:
- în caz de forță majoră, inclusiv prin diferite acțiuni sau măsuri militare în timp de război sau de stări excepționale, de calamități naturale, de explozii nucleare, de radiație sau poluare radioactivă, de dezordini în masă, de activități teroriste;
- din culpa exclusivă a păgubitului.

La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:
- să întreprindă toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
- să notifice organele poliției sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat dupa producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la consecințele lui;
- în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înștiințeze asigurătorul care a emis polița de asigurare obligatorie de raspundere civilă auto; participanții la accident care dețin polițe de asigurare, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, anunță asigurătorii respectivi și sînt obligați să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
- să notifice participanții la accident, păgubitul sau apropiații lui despre faptul că posedă polița de asigurare și să pună la dispoziția acestora informațiile necesare despre asigurător.

Prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne și externe se stabilește și se actualizează cel puțin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.
Prima de asigurare se calculează în funcție de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienții de rectificare stabiliți potrivit metodologiei și sistemul bonus-malus.

BRICENI: str. Independenței 1, nr.3, tel.: 0 698 36 060
CAHUL: str. 31 August 1989, nr.13, tel. 0 677 22 522
CĂLĂRAȘI: str. Mihai Eminescu, nr.28, tel. 0 244 24 999, 0 677 043 61
CĂUȘENI: str. Ștefan cel Mare, nr.1/C, tel. 0 621 47 692
CHIȘINĂU: bd. Iu. Gagarin, nr.1, tel. 0 22 22 05 92, 0 677 04 343
CIMIȘLIA: str. Barbu Lăutaru, nr.1/2, tel. 0 241 248 99, 0 677 00 646
DROCHIA: str. 31 August 1989, nr.33, tel.: 0 676 44 677
EDINEȚ: str. 31 August 1989, nr.21/4, tel. 0 601 70 190
HÎNCEȘTI: str. Chișinău, nr.6, tel.: 0 682 48 222
RÎȘCANI: str. Independenței, nr.13, tel. 0 256 921 11, 0 674 11 677
UNGHENI: str. Crestiuc, nr.10, tel. 0 236 236 50, 0 677 49 792
UNGHENI: str. Națională, nr.10, tel. 0 236 235 50, 0 676 83 368

CALL-CENTER 022 20 20 20

Flag_of_Europe  SMART CREDIT este cofinantat de Helenos care este sustinut de Uniunea Europeana prin Programul
Employment and Social Innovation (EaSI)

© 2013 - 2021 SmartCredit. All rights reserved.

VREAU CONSULTAȚIE
Cererea a fost trimisă cu succes, asteaptă până vei fi contactat de către noi!
VREAU CONSULTAȚIE
În ce interval dorești să te contactăm: